Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Utworzono dnia 23.10.2020

W naszej szkole udzielane są następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – prowadzone przez nauczycieli przedmiotowców , są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości.

 

  • zajęcia logopedyczne – prowadzone przez logopedę. mające na celu:

- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- rozwijanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego,
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - prowadzone przez pedagoga, organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Prowadzący zajęcia korzysta z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy uczniom.

W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych prowadzone są ćwiczenia:

- usprawniające analizator wzrokowy i słuchowy,
- orientacji przestrzennej i w schemacie ciała,
- kształtowanie i rozwijanie róznych procesów poznawczych,
- doskonalenie sprawności manualno-graficznej,
- koordynacji wzrokowo-ruchowej-słuchowej

 

  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne - prowadzone przez psychologa, organizowane dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi, prezentujących zachowania utrudniające realizację zdań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dziecka.

 

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia – skierowane dla uczniów zainteresowanych daną tematyką, chcących rozwijać swoje pasje; w naszej szkole są to np. szachy, koło artystyczne, koło medialne, koło czytelnicze, koło internetowe, koło przyrodnicze, koło rękodzielnicze, koło plastyczne, zajęcia sportowe, koło techniczno – artystyczne.

 

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny