Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

Samorząd uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

CELE:

 

a) reprezentowanie ogółu uczniów.

b) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

c) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

d) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

e) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

f) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

g) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

h) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

i) upowszechnianie czytelnictwa,

j) promowanie zdrowego stylu życia,

k) diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

 l) prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką,

 m) spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunem i dyrekcją szkoły,

n) działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Natalia Calik, kl. 8

Dominik Gazda, kl. 8

Anna Nogieć, kl. 8

Igor Ślusarczyk, kl.8

 

Opiekun: Marta Głuszek

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny